FAQ na 24.cz (Často kladené dotazy) Na jiné dotazy odpovídáme zde

Jak rychlý je přístup na servery 24.cz?
Kdo provozuje služby na serveru 24.cz?
Jaká platí pravidla pro provoz serverů na 24.cz?
Proč zvolit pro webhosting 24.cz, místo www služby u poskytovatele připojení?
Jak rychle zřídíte můj server?
Jak mám registrovat doménu?
Co je alias domény nabo také forwarding domény?
Jak zjistím, zde je doména, kterou chci zaregistrovat ještě “volná”?
Co dělat, když mám registrovanou doménu na jiném serveru?
Co je to parkování domény?
Kolik stojí provoz serveru?
Jak často probíhá fakturace?
Co nastane, pokud nezaplatíte za služby?
Jak začít s využíváním provozu serveru?
Co je to FTP?
Kolik a jak mohu využívat schránky elektronické pošty?
Co je to POP3 a SMTP?
Jakou kapacitu má e-mail schránka?
Co je to alias e-mailových schránek?
Kolik dat mohu do svého adresáře uložit?
Jak jsou moje data zajištěna a zálohována?
Jaká je ochrana proti výpadku proudu?
Co když nastane výpadek serveru?
Mohu používat na serveru vlastní CGI sripty?
Co znamená pojem CGI?
Je možné používat skripty v jazyce PERL?
Je možné na serveru provozovat svojí databázi?
Co je to SQL?
Co je ASP a PHP?
Je možné používat počítadlo přístupů?
Jak je možné používat statistiku návštěvnosti?
Co je to přenos dat - transfer?
Jaké je kódování češtiny?
Kde si stáhnu potřebný software k obsluze serveru?
Kde se zjistím informace o nastavení poštovní schránky?
Jak je poskytována technická pomoc?


Odpovědi na FAQ

Jak rychlý je přístup na servery 24.cz?

Jeden z nejrychlejších v rámci ČR i do zahraničí. Naše servery, které poskytují optimální možnosti pro provoz firemních virtuálních serverů, jsou připojeny na páteřní síť MASTER. Do peeringového centra NIX jsou servery připojeny linkami 2x 100 Mbps.

Kdo provozuje služby webhostingu na 24.cz?

Webové služby na serveru 24.cz provozuje Ing. Josef Dušák a a AREAL SYSTEMS, s.r.o. Rychlý a výkonný server s procesorem Intel a operačním systémem Linux se jménem 24.cz je v provozu od roku 1998.

Jaká platí pravidla pro provoz serverů na 24.cz?

Pro provoz Internetových služeb na serveru areal.cz platí základní podmínky, které jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách služeb. Jejich platné znění je uvedeno vždy na Internetu zde. Na tyto Všeobecné podmínky navazuje smlouva na objednaný produkt nebo variantu služeb serveru 24.cz, učiněná ústně nebo e-mailem.

Proč zvolit pro webhosting 24.cz, místo www služby u poskytovatele připojení?

Protože získáte vetší a osobní technickou podporu pro provoz Vašich stránek a e-mailových služeb. Dále získáte podporu v oblasti antiviru a antispamu.

Jak rychle zřídíte můj server?

Před zřízením serveru musí být zaregistrována doména (název.cz). Domény registrujeme zdarma on-line do 24 hodin, tedy okamžitě po doručení objednávky. Objednávku můžete poslat elektronicky přes formulář, faxem nebo e-mailem. Vlastní server je pro Vás připraven do 24 hodin od jeho objednání.

Jak mám registrovat doménu?

Jednoduše. Máte několik možností. Můžete zvolit náš elektronický formulář, který najdete v objednávkách. Další možností je faxový formulář, který si můžete stáhnout zde. Ten vyplníte a zašlete na fax: 541 236 312. Nebo můžete poslat data ve formátu TXT e-mailem. V případě potřeby zavolejte, jsme Vám k dispozici zde

Co je alias domény nebo také forwarding domény?

Alias domény říkáme druhému názvu serveru, který nemá svůj vlastní webový prostor, ale pokud ho někdo hledá na Internetu, tak se automaticky nasměruje na, web ke kterému je tento alias zřízen a nastaven. Doména pro alias musí být také zaregistrována. Např. virtuální server www.contrast.cz má alias nebo taky forwarding domény www.contrastphoto.cz. Místo pojmu alias se také používá forwarding domény, tedy přesměrování domény na jiný server.

Jak zjistím, zda je doména, kterou chci zaregistrovat ještě “volná”?

Pro ověření jména domény můžete zavolat na naše číslo 541 235 058 a náš pracovník Vám řekne, zda je Vaše doména, kterou chcete registrovat ještě volná nebo ne. Pokud nebude volná navrhneme Vám nejschůdnější variantu jiné domény.

Co dělat, když mám registrovanou doménu na jiném serveru?

Pokud máte již registrovanou doménu u jiného poskytovatele a chtěl byste využít výhodnou nabídku pro zřízení serveru, pak vyplňte formulář v objednávkách a uveďte registrovanou doménu nebo jednoduše zavolejte a my Vám vše vysvětlíme. Přeregistrujeme pro Vás doménu na náš server a zřídíme vám virtuální server, což trvá max. do 2 dnů. Od nás obdržíte faxový formulář pro převedení domény na server 24.cz, který podepíšete a odfaxujete na dole uvedené číslo.

Co je to parkování domény?

Parkování domény říkáme stavu, kdy si u nás zdarma zaregistrujete doménu pro její pozdější využití. Přitom je doména zapsaná na naše (DNS) nameservery, což je podmínkou její registrace. Poplatek za parkování se fakturuje ihned po registraci ve výši 190 Kč/rok+DPH

Kolik stojí provoz serveru?

Provoz serveru stojí podle zvolené varianty od 125 Kč/měs. do 490 Kč/měs. Provoz serveru si můžete doplnit dalšími službami, které najdete v ceníku doplňkových služeb. Ceny jsou nízké, ale obsahují i telefonickou a e-mailovou technickou podporu.

Jak často probíhá fakturace?

Služby se platí průběžně čtvrtletně po jejich zprovoznění. Splatnost faktur je 10 dnů. Do 14 dnů po zprovoznění serveru od nás dostanete fakturu na zůstatek dní nedokončeného čtvrtletí. Další fakturace probíhá čtvrtletně. Jednorázové poplatky jsou buď fakturovány do 10 dnů nebo v rámci čtvrtletní fakturace podle uvážení provozovatele.

Co nastane, pokud nezaplatíte za služby?

Jestliže faktura za služby nebude uhrazena v termínu splatnosti, můžeme Vám zaslat upomínku na její uhrazení. Pokud nebude faktura uhrazena do 20 dnů po její splatnosti, může provozovatel serveru přerušit nebo ukončit poskytování služeb. Za obnovení provozu služeb účtujeme jednorázový poplatek rovnající se ceně zřízení serveru. Za vystavení upomínky účtujeme jednorázový administrativní poplatek ve výši 300 Kč.

Jak začít s využíváním provozu serveru?

Každý nový server obsahuje tzv. "startovní" stránku, kde je uveden jeho název a další kontaktní informace na provozovatele webhostingových služeb na 24.cz. Tento soubor má pojmenování index.htm. Stejně se musí jmenovat i první stránka vašeho nového serveru. Pokud chcete umístit stránky máte možnost využít některého FTP klienta. Ke stažení je k dispozici shareware WS FTP zde. Potřebujete znát jeho nastavení, které obdržíte od provozovatele serveru 24.cz (hostitele, jméno a heslo pro přístup).

Co je to FTP?

FTP je File Transfer Protokol, který je hojně používaný pro přenos souborů. Pro využívání jeho možností potřebujete nějakého FTP klienta, např. WS FTP, tedy program, který si spouštíte na svém počítači, když chcete přenést data (např. www stránky) na server nebo ze serveru udělat zálohu na svůj počítač.

Kolik a jak mohu využívat schránky elektronické pošty?

Každá varianta www služeb má v rámci své nabídky také e-mailové schránky v ceně. Pokud Vám tyto schránky nebudou stačit, můžete si objednat další. Přístup do schránky je standardní přes poštovního klienta protokolem POP3 (Microsoft Outlook, Eudora, Pegasus Mail apod.). Nastavení ( POP3, uživatelská jména a hesla schránek) získáte při zprovoznění Vašeho serveru od provozovatele serverů na 24.cz.

Co je to POP3 a SMTP?

Jedná se o konfiguraci – nastavení poštovních schránek Vašeho serveru. SMTP je server odchozí pošty. Odesílání pošty zajišťuje poskytovatel připojení, zejména kvůli ochraně proti SPAMOVÁNÍ. Tvar SMTP je různý podle poskytovatele připojení. Jako poskytovatel www služeb zajišťujeme svým zákazníkům a prodejcům přístup k POP3 účtům. POP3 nebo také server příchozí pošty má u nás tento tvar: domena.cz.

Co je to alias e-mailových schránek?

Ke každé schránce dáváme automaticky jeden alias, tzv. druhý název schránky, jejíž pošta nakonec končí v původní schránce. Může se jednat např. o jmenný alias, tedy schránka novak@domena.cz, může mít jako alias název jan.novak@domena.cz nebo obchod@domena.cz. Objednat si můžete libovolný počet dalších samostatných e-mail adres, aliasů nebo si nastavit přesmerovávání pošty (forwarding) na vaše stávající adresy, atd.

Jakou kapacitu má e-mail schránka?

Standardní schránka elektronické pošty má velikost od 20 MB. Pokud si schránku nebudete vybírat a data se budou hromadit, může být její obsah poskytovatelem smazán. Před jejím smazáním se Vás pokusíme kontaktovat telefonicky.

Kolik dat mohu do svého adresáře uložit?

Objem dat závisí na objednané variantě serveru. Např. KLASIK obsahuje 200 MB prostoru v ceně 490 Kč/měs. Prostor je kontrolován a při překročení objemu server další data neuloží. Na přání Vám můžeme zvětšit prostor, stačí ho jen objednat. Do prostoru serveru se nezapočítávají prostory e-mailových schránek, jak to počítají někteří jiní poskytovatelé.

Jak jsou moje data zajištěna a zálohována?

Všechny uživatelské adresáře zákazníků a smluvních partnerů jsou zálohovány pravidelně posledních 5 dnů. Stane-li se, že nedopatřením dojde ke smazání dat, má náš zákazník nebo partner možnost získat jejich starší zálohu. Stačí nás kontaktovat mailem na support@areal.cz. Toto opatření je také z důvodu neočekávané fatální havárie pevného disku s daty našich zákazníků nebo partnerů. Zálohujte svá www data.

Jaká je ochrana proti výpadku proudu?

Servery na 24.cz jsou napojeny na bateriové UPS.

Co když nastane výpadek serverů?

Provoz serverů kontroluje nepřetržitě softwarová služba a tak je jakýkoli výpadek ihned oznámen a jsou podniknuty kroky k jeho nápravě. Stejné kroky jsou podniknuty v případě závady na páteřní síti.

Mohu používat na serveru vlastní CGI sripty?

V zásadě ano, ale po jejich kontrole. Script pošlete našemu webmasterovi na mail support@areal.cz a ten je zkontroluje, zda-li jejich provoz nepředstavuje nebezpečí pro chod serveru.

Co znamená pojem CGI?

CGI jinak také Common Gateway Interface je starší, avšak oblíbená technologie umožňující využívat předem naprogramovaných aplikací (skriptů) ke zpracování konkrétních úkolů.

Je možné používat skripty v jazyce PERL?

Ano, platí stejná podmínka kontroly webamsterem na 24.cz jako u CGI skriptů.

Je možné na serveru provozovat svojí databázi?

Ano, databáze je možné používat. Kontaktujte našeho webmastera na mailu support@areal.cz pro dotaz, zda je možné Vaší konkrétní databázi na serveru 24.cz provozovat. Podporujeme databázi MySQL, apod. především pod operačním systémem Linux.

Co je to SQL?

Structured Query Language, tedy jazyk pro formulaci a provádění dotazů do databází.

Co je ASP a PHP?

ASP je Active Server Pages, tedy možnost přistupovat k různým softwarovým objektům pomocí skriptů včleněných přímo do HTML stránek. Používá se pro systém serverů Windows NT. Pro potřeby systémů Unix a Linux je tato možnost řešena podporou PHP.

Je možné používat počítadlo přístupů?

Je možné využít naše veřejné počítadlo, které je automaticky spuštěno ke každému serveru. Jeho snadné nastavení je popsáno v části Technická podpora. Tato služba je pochopitelně zdarma. Počítání stránek si můžete nastavit na libovolný počet stránek na vašem serveru.

Jak je možné používat statistiku návštěvnosti?

Přístup na statistiku návštěvnosti získá zákazník po jejím objednání. Zde se může dozvědět údaje o počtu přístupů, vytížení serveru v čase, množství přenesených dat a přibližné struktuře návštěvníků (servery ISP, podle zemí apod.) a dále úspěšnost jednotlivých stránek na serveru.

Co je to přenos dat - transfer?

Jedná se o měsíční omezení přenosu dat – transfer, který je definován v podmínkách každé varianty www služeb. Tento transfer je poskytovatelem monitorován a pokud přesáhne objem dat v měsíci uvedenou hranici je mu nabídnut přechod na vyšší typ serveru. Za každých navíc přenesených 100 MB dat platí klient podle ceníku. Přenosem dat se rozumí prohlížení www stránek jinými účastníky Internetu a používání FTP serveru. Toky dat přes e-mail serveru se do limitu transferu nepočítají. Poplatky za nadlimitní přenos se platí při následující čtvrtletní fakturaci. .

Jaké je kódování češtiny?

Kódování češtiny (diakritika) je řešena automaticky. Server pozná, který systém po něm žádá kopii stránek a pošle správné české kódování. Na některých starších doménách je zapnutý nástroj CSáček, který je někdy pro správné zobrazení češtiny potřeba vypnout. S dotazy na vypnutí CSáčku se obracejte v pracovních hodinách 8-16.30 hod.

Kde si stáhnu potřebný software k obsluze serveru?

Na stránce download je pro vás připraven potřebný software pro snadnou obsluhu serveru a pro Internet. Software, který je na straně download je volně šiřitelný (shareware nebo freeware).

Kde zjistím informace o nastaveni poštovní schránky?

Na straně Technické podpory je popsáno nastavení ve všech základních programech (poštovních klientech) pro výběr pošty.

Jak je poskytována technická pomoc?

Základní informace najdete v části Technická podpora. Kromě toho můžete použít telefonickou technickou podporu na telefonech 541 235 058, v pracovních dnech od 8.00 do 16.30 hodin. Pokud dojde k výpadku služeb v mimopracovních hodinách, využijte mobilní telefon 775 552 999. Také se u nás můžete zastavit osobně. Kompletní kontaktní údaje najdete zde.

 

Máte jiné dotazy?

te-li jiné dotazy, sdělte nám je pomocí tohoto jednoduchého formuláře. Uveďte svou e-mailovou adresu, jméno a telefon, rádi Vám odpovíme. Na anonymní maily neodpovídáme.

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Dotaz: