VYSVĚTLENÍ PARAMETRŮ, KTERÉ SLEDUJÍ PLNĚ GRAFICKÉ STATISTIKY - WEBALIZER
Webalizer, program pro generování grafických statistik, vytváří několik tabulek
(HTML) a grafů pro každý zpracovaný/uplynulý měsíc. Navíc generuje pro aktuální
a předchozí měsíce (vždy max. 12) přehledovou stránku.

Roční zpráva zobrazuje statistiky ve 12 měsíčních intervalech a obsahuje odkazy
na jednotlivé měsíce. Měsíční zpráva obsahuje podrobnější statistiky pro daný
měsíc. Jednotlivé údaje, které statistiky sledují, jsou vysvětleny níže.

Hits/Přístupy (návštěvy)
Každý zaznamenaný požadavek vůči serveru, je označován za Hit/Přístup. Může jít
o požadavek na cokoliv - HTML stránku, obrázek, audio soubor, CGI skript,
atd... Každý platný řádek v logu serveru se počítá za Hit/Přístup. Číslo
uvedené ve statistice představuje celkový počet přístupů, které byly na server
za zvolené časové období.

Files/Soubory
Některé požadavky na server vyžadují, aby server klientovi, který se táže,
poslal něco zpět - např. HTML stránku nebo obrázek. Taková akce se kvalifikuje
jako File/Soubor a přičítá se k celkovému počtu Files/Souborů ve statistice.
Vztah mezi Hits/Požadavky a Files/Soubory si lze představit jako vztah
mezi "příchozími požadavky" a "odchozími odpověďmi".

Pages/Stránky
Stránky jsou jednoduše stránky. Obecně je považován za stránku libovolný HTML
dokument nebo cokoliv, co jej generuje. Pojem stránka nezahrnuje ostatní prvky
dokumentu jako obrázky, zvukové soubory, apod... Standardně považujeme za
stránku cokoliv s koncovkou .html, .htm nebo .cgi, ale rovněž .phtml, .php3
a .pl. Existuje názor, že je počet Stránek/Pages totožný s Hits/Přístupy, o tom
by se ale dalo diskutovat, někdy bývají Pages/Stránky označovány jako
Pageviews/Zobrazené stránky.

Sites/Místa (oranžová barva)
Každý požadavek (přístup) na server přichází z unikátní adresy, která může být
popsána jménem nebo přesněji IP adresou. Počet Sites/Míst ukazuje, z kolika
unikátních IP adres vzešel během sledovaného období požadavek na server. V
žádném případě nejde o počet návštěv unikátních individuálních uživatelů
(osob), který není možné pomocí logů a HTTP protokolu určit (přesto je toto
číslo nejbližší údaj, který o počtu uživatelů lze získat).

Visits/Návštěvy
Je-li položen požadavek (přístup) na server vícekrát z jedné IP adresy, počítá
se časový odstup od předchozí návštěvy. Pokud je tato hodnota větší než
přednastavený tzv. visit timeout (nebo dosud z této adresy nebyl požadavek
vznesen), je návštěva kvalifikována jako Nová návštěva a přičítá se k celkovému
počtu Visits/Návštěv i Sites/Míst. Standardní hodnota pro maximální časový
rozdíl mezi dvěmi návštěvami ze stejné adresy je 30 minut (může být ale
upravena). Znamená to, že pokud na Vaše stránky vstoupí uživatel v 1:00 hod.
odpoledne a vrátí se na ně ještě ve 3:00 hod., zaregistrují se celkem 2
návštěvy.
Pozn.: v tabulce Top Sites může být celkový počet Návštěv snížený o tzv.
skupinové záznamy, je potřeba jej tedy chápat jako Minimální počet návštěv.
Pozn2.: Vzhledem k omezeným možnostem HTTP protokolu, rotaci logů a dalším
faktorům, je třeba toto číslo chápat ne jako přesný údaj, ale spíše jako velmi
dobrý odhad.

KBytes
Hodnota KBytes ukazuje množství dat v KB, které byly během sledovaného časového
období přeneseny směrem ze serveru. Tato hodnota je generována přímo log
souborem, její přesnost závisí tedy na příslušném webserveru. Obecně by mělo
jít o dosti přesné vyjádření množství přenesených odchozích dat ze serveru.
Pozn: Nezapomínejte, že 1 kb je 1024 bytů, ne 1000

Odkaz na anglickou stránku HELP Webalizer:
http://www.mrunix.net/webalizer/webalizer_help.html